Om FAST

FAST – Det kompletta systemet för
assistansbolag

Har allt man kan önska:

Schemafunktioner

 • Automatisk FK-kontroll
 • Automatiskt ATL kontroll
 • Bulkhantering
 • Delade dokument från FastBas
 • Elektronisk signering
 • Export till Excel
 • FK3059
 • Frivilliga åtagande
 • Inloggning Assistenter
 • Inloggning Koordinatorer
 • Inloggning Kunder
 • ‘Kylskåpsutskrift’ (PDF)
 • Löneunderlagsrapport
 • Mobilanpassad
 • Nyheter
 • Passar till PC/IOS/Android
 • Publika pass
 • Rollbaserad säkerhet
 • Schemamallar
 • Tjänstgöringsgrad
 • Tydlig grafik
 • Uppföljning mot beslut (FK/K/TUT)
 • Vikariehantering
 • Vikariepool
 • Återkommande pass, som Outlook

Stämpelklockan

 • Automatiskt signering
 • Styrd av brukaren
 • Daganteckningar

Timarter

 • Arbete, Väntetid, Beredskap
 • Föräldraledighet, VAB, Semester, Sjuk
 • Restid, Möte, bredvidgång mm

Lönearter

 • Anpassade till Assistent
 • Anpassade till FK
 • Anpassade till K
 • Anpassade till Tut
 • Automatiskt beräkning av Helg
 • Automatiskt beräkning av OB
 • Frånvaro: Semester, VAB, mm
 • Generella inställningar
 • Högkostnadsskydd (FK)
 • Kalenderstyrning
 • Kan anpassas till FK, K, TUT
 • Karensberäkning
 • Långtidsjuk (180 regler)
 • Läkarintyg
 • Rollbaserad säkerhet
 • Sjuk OB
 • Sjuk väntetid
 • Spärrade lönearter
Schemavyer

 • Agenda
 • Bulkantering
 • Dygnsvisning
 • Export till Excel
 • Månadsvisning
 • Veckovisning

Journalföring

 • Avvikelse
 • Daganteckningar
 • Delningstyper
 • Genomgånget med IVO
 • Journal
 • Rollbaserad säkerhet
 • Tillbud

Dokument

 • Dela dokument med Fasttid
 • Drag och släpp
 • Kategorisera dokument
 • Rollbaserad säkerhet
 • Skapa dina färdiga mallar

Integration

 • Crona
 • Excel
 • Hogia
 • Hogia Plus
 • Outlook
 • Visma 500
 • Visma 600
 • Word

Administration

 • Avräkning mot beslut
 • Begräsningsperiod
 • Beräkning av dygnsbryt
 • FK3057
 • FK3059
 • FK3066
 • Fristående fakturering
 • Grupper
 • Hemtjänst
 • Hjälpmedel
 • Inbetalningar
 • Kommunrapport
 • Kompetenser
 • Listgenerator
 • Mail
 • Nyhetshantering
 • Prospekt
 • Reskontra
 • Rollbaserad säkerhet
 • Sammanställningar
 • SMS
 • Vikarierapport

FAST är uppbyggd enligt era önskemål och innehåller allt från början, alltså inga extra kostnader med att man måste köpa till moduler för att få fler funktioner.

Öka kvalitén genom att säkra att det är samma timmar från planering, genomförande till fakturering, och med automatgenererade underlag till lönesystem och Försäkringskassan.